Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Zelený dům Chrudim

Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům

Ekoporadenství Zelený dům Chrudim

Kontakty, tiskové zprávy, napsali o nás

 

 

Zapsaný spolek zabývající se ekoporadenstvím, ekovýchovou a péčí o ŽP
Zelený dům Chrudim z.s.   -   IČ: 22718699:
Sídlo, poštovní adresa : Víta Nejedlého 584, Chrudim III., PSČ  537 01 Chrudim  
kancelář:  Školní nám.11,  537 01 Chrudim - po předchozí domluvě
Číslo účtu: 2900 9677 50 / 2010 - FIO Banka
 
Silvie Vacková,DiS. - předsedkyně z.s. Zelený dům Chrudim a koordinátorka programu Ekoškola a Ekoškolka v Pardubickém kraji
Telefon: 606 576 513  a email: sisa.w(@)seznam.cz
 
Email: Ekoporadna Zelený dům a dobrovolnictví : zelenydumchrudim(@)email.cz
Telefon: 469 811 145 / 606 576 513 / 775 012 157
Nový web: www.zelenydumchrudim.cz (zatím se dotváří, děkujeme za pochopení.)
Skype: zelenydumchrudim
Další údaje: Registrace spolku ze dne 12.9.2011 ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L vložce číslo 7901
IČ: 22718699              
 
Klub Hnutí Brontosaurus Zelený dům - dobrovolnický klub
Poštovní adresa klubu: Silvie Vacková, Víta Nejedlého 584, 537 01 Chrudim
email: zelenydum(@)brontosaurus.cz
( Spadá přímo pod kancelář Hnutí Brontosaurus, nemá IČ ani samostatný účet )
 


<iframe width="640" height="420" src="https://frame.mapy.cz/zakladni?x=15.7926513468&y=49.9453431716&z=17&source=firm&id=12920799&widgetFirmy=12920799" style="border: none;" frameborder="0"></iframe>

 

Lidé ze zapsaného spolku Zelený dům Chrudim:

Silvie Vacková, předsedkyně z.s.Zelený dům Chrudim, absolventka ekologických oborů v rámci VOŠ a SZEŠ v Chrudimi. Založila např.tradici Biojarmark se sdružením Chiméra, což byla ryze studentská organizace při Střední škole zemědělské a VOŠ. Toto sdružení předtím započalo například s kampaní Dne Země v Chrudimi. Nyní pracuje ve Středisku ekologické výchovy a etiky SEVER, pobočce Hradec Králové při základním článku Hnutí Brontosaurus SEVER. Je naší ekoporadkyní, působí v Síti ekologických poraden STEP, specializuje se např. na odpady, domácí ekologii, biopotraviny a další témata. V Pardubickém kraji je koordinátorkou projektu Ekoškola.
 
O chráněná území, louky, mokřady a sady pečuje náš koordinátor dobrovolníků, lektor ekologických výukových programů a vystudovaný učitel odborných předmětů a praktického vyučování, Tibor Schwarz. Již na Střední vinařské škole, kde studoval Ochranu a tvorbu životního prostředí, se ve své práci SOČ věnoval např. Geobiocenologii a přirozeným lesům dle profesora Aloise Zlatníka. Také navštívil bývalé školní výzkumné plochy na Zakarpatské Ukrajině - Podkarpatské Rusi v rámci výzkumu pod Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou. Zemědělský magisterský obor vystudoval na ČZU v Praze, kde se v rámci diplomové práce věnoval sadům a starým a krajovým odrůdám ovocných dřevin. Správu ochrany životního prostředí absolvoval na VOŠ při Zemědělské škole v Chrudimi. Praxe vykonával v CHKO Moravský kras, kde se v rámci absolventské práce zabýval turismem chráněných území, dále na CHKO Pálava a v Lednicko - Valtickém areálu při revitalizacích, na Polesí Valtice, na Městském úřadě Chrudim, v Městských lesích Chrudim, bývalém ZVHS, která se věnovala drobným vodním tokům,  v různých neziskových organizacích, zabývajících se ekovýchovou, ekoporadenstvím, projektem Zdravé Město, osvětovými kampaněmi a nebo Naturou 2000. Původně se věnoval entomologii a ornitologii, později ho zaujala komplexnější ochrana přírody a ochrana životního prostředí jako celku. Účastnil se akcí na SEV Rychta Krásensko, organizace Veronica např. v Hostětíně, vzdělávacích konferencí a seminářů Univerzity Palackého k Udržitelnému rozvoji a Humanitární a rozvojové pomoci. Byl zaměstnán v tehdejším Ekocentru Zelený dům, kdy se podařilo realizovat regionální i celorepublikové ankety s názvy Chrudimská dřevina, Stromořadí Pardubického kraje, ALEJ ROKU, Řeky, říčky a bystřiny Pardubického kraje, ve spolupráci s pracovníky Regionálního muzea v Chrudimi, či s spolkem Arnika. Také je zapojen v Koalici proti palmovému oleji. Roku 2011 Ekocentrum, Konep a Europe direct uspořádali první Den Země v Pardubicích na Pernštýnském náměstí, koná se dosud,  od tohoto roku je též koordinátorem Česko proti chudobě pro Pardubický kraj. 

zdch-logo_final.jpg

 
Hospodářkou a členkou našeho spolku je paní Daniela Komárková. Kromě toho je členkou Českého zahrádkářského svazu Chrudim - Město, věnuje se také hospodářství a zemědělství kolem místní části Topol.
 
Příznivci, dobrovolníci a partneři:
 
Roman Hellinger, DiS.
telefon: 602 740 053  email: hellingerroman@gmail.com
připravuje pro nás některé ekovýchovné programy, píše drobné výukové publikace, např. Východočech havran a jeho kamarádi,
autor EVVO programů pro základní školy, autor naučné přírodovědné stezky v Sezemicích, člen výboru České společnosti ornitologické - zabývá se mapováním dravců a sov
 
Chovatelka dravých ptáků, sov a krkavcovitých,
Jana Mazúchová z Hořic v Podkrkonoší,
Tel:  604 547 430
 

 Bc. Jan König dobrovolník Zeleného domu Chrudim, z.s a Klubu HB
Lokální koordinátor programu Živá krajina v Pardubickém kraji, člen Koalice STOP HF (břidličný plyn), Živá voda, z.s., VČ STUŽ a Hnutí Brontosaurus
 ,,Nejsem fundovany biolog, jsem "laik", který se vždy samovzdělával.  Mým největším koníčkem je hudba, kterou dělám již po mnoho let a snažím se přenášet a pozitivně agitovat lidi, co je ve světě vskutku důležité. Měl jsem i pár přednášek, kde jsem mimo jiné vydal skromnou publikaci o subkulturě punku a demokracii, kde jsem se zabýval existenciálně filosofickou analýzou smyslu dnešní mládeže. Protože si myslím, že jedním z nejdůležitějších aspektů v životě je vzdělání, které dělá lidi lidmi. Jako filosof musím dodat, že "důležitým" myslím to, co považuji za správné já.“  
V Zeleném domě Chrudim, z.s. pomáhám sekat louky kosou, vytvářím meandry drobných toků, obnovuji mokřady a tůňky. Ve spolupráci s Jiřím Malíkem ze spolku Živá voda, z.s. a Tiborem Schwarzem přednáším o zadržování vody v krajině v našem kraji.  

(* uvedení uvedli souhlas s kontaktem zde na webu )

 

Napsali o nás
 
2021
 
 
2020
 
 
 
2019
 
Leden
Rok 2018 se Zeleným domem Chrudim
https://www.youtube.com/watch?v=04asdsn42OM -Udržitelný svět Chrudim
 
2018
 
Leden: Informace o Východočechu havranovi ve školách a Zpravodajích:
 
Únor: Zpravodaj Města Chrudim k významnému jubileu : http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8131
Fotky z výukového programu ZŠ Na rovině Chrudim v Bohdanči
 
 
Duben: Dny Země, vernisáže, výstavy, úklidy, vycházky do přírody ... :
Jeden svět a výstava Na čem se smaží Indonesie v klubu Agora
 
Květen: Re-Use centrum a pozvánky, fotogalerie z výukových programů pro školská zařízení
Červen: Informace o našich výukových programech
 
 
Srpen - fotogalerie s Příměstského tábora se ZŠ Na Rovině  https://narovinechrudim.rajce.idnes.cz/Primestsky_tabor_srpen_2018/
 
Září - Evropský týden mobility a Týdny duševního zdraví: http://www.pardubicezive.eu/zlepsujeme-svet-s-dobrovolniky/
 
Říjen: Dny zdraví, Výstavy a Besedy, Akce příroda
 
Listopad: 
 
Dále publikujeme v tiskovině Koalice nevládek Pardubicka, a to ve čtvrtletnících Infolist: http://www.nevladky.cz/informacni-servis/infolist/
 
Duben: Den Země na Resselově náměstí: 
Účastnili jsme se Dne Země v parku Střelnice
A Festivalu na klíček ve Slatiňanech
Konference Aleje 2017 na které jsme se podíleli: http://arnika.org/aleje-2017
Chrudim za Udržitelný svět se stanovištěm souš
Červenec: Pomoc na Tour de Aleje - http://www.aleje.org/tour-de-aleje
Září: Týden mobility - Na kole jen s přilbou:
Říjen - Ptačí festival v rámci Dnů zdraví a Výstavy na SŠZ a VOŠ Chrudim
http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=7773
Prosinec - Výstava a Infolist NNO
 

2016

Duben: 2016: Náš bohatý dubnový program: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/poznavejte-prirodu-se-zelenym-domem-20160405.html

Ukliďme svět: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-rece-se-valely-i-tezke-monitory-20160418.html

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/uklidme-svet-zaneradenych-mist-je-kolem-nas-mnoho-20160403.html

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/sportden.html

http://chrudimdnes.cz/06-04-2016-hledame-jaro

http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=15&idc=1189&tema=7

Infolist 02/2016 (pdf, 7 MB) - strana 37.

Závěrečná zpráva Z.Města Chrudim s našimi akcemi   http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/den_zeme_2016_zaver_zpr.pdf

Video ze Dne Země v Chrudimi na Resselově nám, kde jsme dostali i pár dotazů: https://www.youtube.com/watch?v=mVjq3ZqahAg

Červen:Den dobrovolnictví - http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/chrudimske-namesti-patrilo-dobrovolnikum-20160625.html

Září: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/evropsky-tyden-mobility-nabidne-zabavu-i-pouceni-20160913.html

http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/plakat-etm-edba-2016.pdf

Video z Rozjímání chrudimskou přírodou městskými sady: v 6 minutě a 20sec http://www.chrudim.tv/video_1344.html

Říjen: Naše dobrovolnická akce pro seniory na farnosti Chrudim http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/zaverecna_zprava_dny_zdravi_2016.pdf

Fotogalerie z Výstav na Zemědělské škole Chrudim, kde jsme byli pozvaní vedením školy na zahájení  http://www.szes-chrudim.cz/fotogalerie-ss?id=298&action=detail&oid=4893439&nid=14571

Listopad:  Informace o naší praktické ochraně přírody a tůních http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/ochranci-prirody-cistili-stare-tune-20161122.html a https://giving-tuesday.cz/2016/priprava-na-vysadbu-krajovych-odrud-u-chrudime-v-pravekem-hradisti-na-hrade/

 

Galavečer dobrovolníků Pardubického kraje:http://www.konep.cz/aktuality/dobrovolnici-neziskovky-odpovedne-firmy-trio-ktere-pomaha/

Video: Televize V1 od 7:20, kde hovoříme od 8:30 min.

http://vctv.cz/archiv/video/vychodoceske-zpravy-29-11-2016-18-00

Prosinec: http://www.nevladky.cz/informacni-servis/infolist/  č.4.2016, str.35 a strana č.7 nebo zde Infolist 04/2016 (pdf, 25 MB)

 

Rok 2015

Červen 2015 http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/zahrady-patrily-dobrovolnikum-20150620.html

Spolupráce na besedě s ochránci: http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/na-besede-se-mluvilo-nejen-o-habrovu-20150623.html

http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/den-s-jitrenkou-privabil-do-parku-spoustu-deti-20150624.html

Říjen 2015

http://ustecky.denik.cz/zpravy_region/navstevnici-ustecke-zoo-odhalili-tajemstvi-jeji-kuchyne-20151020.html

http://www.zoousti.cz - report o naší aktivitě v Indonesii

Infolist 04/2015 (pdf, 12 MB) - strana 43.

Výroční zpráva Educon - Česko proti chudobě: http://www.educon.cz/prilohy/vyrocni_zpravy/vyr_zpra_2014.pdf

Tiskové zprávy 2011 - 2014
 
24.9.2011 - v rámci ETM jsme řešili problematiku na Bídě a její zabezpečení http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/smrt-na-kruhovem-objezdu-vyvolala-diskuzi20110924.html
7-8.10.2011Výstava Ekocentra Zelený dům na Zemědělské škole
 
 
Zpráva Regionálního muzea v Chrudimi
 
 
12.4.2012- Sportovně-přírodovědný den
19.9.2012 - http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/v-desti-se-do-parku-neslo-20120922.html - týden duševního zdraví a mobility - beseda v CSP Jitřenka a Pohoda
 
6.2013 - Setkání s kouzelnou přírodou se zúčastnila MŠ Úhřetice:
21.9.2013 - Chrudimský pejsek: http://www.youtube.com/watch?v=UkCKn5X5o6g                3410.2013  - Besedy, které mají smysl:  http://www.szes.chrudim.cz/foto/zivot1314/AIDS/
http://www.nevladky.cz/data/_text/000026/infolist-leden-brezen-2013.pdf - článek o Václavovi Cibulkovi a jeho jubileum 80.let
http://www.nevladky.cz/data/_text/000026/infolist-duben-cerven-2013.pdf - Setkání s přírodou, Anketa Řeky, říčky, Vystřiny a potoky
http://www.nevladky.cz/data/_text/000026/infolist-zari-az-prosinec-2013.pdf - Beseda která má smysl,Vánoční zpívání v parku

http://www.csop-rcpk.org/documents/2013.pdf      - Zpravodaj Ochrana přírody PCE kraje 2013, na kterém jsme se podíleli

2014

- duben : http://www.chrudim.eu/cs/download/zdrave-mesto/den_zeme_2014_zaver_zpr.pdf

- květen http://www.rozhlas.cz/kraje/cesko/_zprava/v-prirodni-rezervaci-habrov-roste-jako-na-jedinem-miste-v-cechach-vzacna-houba--1348219        

http://www.rozhlas.cz/pardubice/radioporadna/_zprava/1356363       

http://mladiduchem.cz/Resources/Upload/Home/fotogalerie/dps-hm-masarykovo/chrudimsky-denik.pdf 

září:18.9.2014 - http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/video-i-nejmensi-deti-uz-vedi-ze-na-kolo-mohou-jen-s-prilbou-na-hlave-20140918.html

https://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/video-i-nejmensi-deti-uz-vedi-ze-na-kolo-mohou-jen-s-prilbou-na-hlave-20140918.html

Říjen: https://dobrapraxe.cz/cz/stripky/chrudim-kola-z-chrudimi-miri-do-afriky

listopad:17.11.2014 http://chrudimsky.denik.cz/zpravy_region/ochranci-prirody-se-misto-oslav-pustili-do-cisteni-tuni-20141121.html

Fotka uživatele Zelený dům Chrudim, z.s.