Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Výukové programy

Zelený dům Chrudim - Centrum ekologické výchovy

 

Nabízíme výukové programy pro děti a mládež s různými tématy, s kterými Vás rádi navštívíme ve vaší škole, zahradě, blízkém parku, nebo můžeme společně vyrazit do přírody Pardubického kraje. Témata výukových programů jsou:

 

dsc06336.jpg

(Výukový program na míru v přírodní památce)

Desatero domácí ekologie aneb ekologická domácnost

Ptactvo ve městě i na venkově

Všemi smysly do přírody

Domácí mazlíčci a jejich potřeby

Zdravý a bezpečný životní styl

Poznáváme přírodniny

Poznávání přírodních krás Pardubického kraje

Bez vody není života

Výukový program na míru

 

dsc05960.jpg

(Program o ptactvu v areálu Základní školy)

 

Kontakt:    606 576 513 / 469 811 145 / 775 012 157                  
facebook: Zelenydumchrudim 
Anotaci Vám rádi zašleme nebo sdělíme. 
 
Fotografie z některých výukových programů:
 

http://www.zsskolninamesti.cz/druzina/fotky/odpoledne-v-prirode/ 

http://www.zstunechody.estranky.cz/fotoalbum/23.-5.-druzinovy-vylet-na-habrov/

 

Ceník
ekologických výukových programů na školní rok 2018/2019


Dotované
ceny ekologických výukových programů (EVP). 

 1 hodinový výukový program /45-60 min/25 Kč /žák

 2 hodinový výukový program /90-120 min/35 Kč /žák

 a každá hodina navíc + 10 Kč 

 Terénní výukové programy jsou minimálně 2 hodinové. 

Výukový program s výrobou + 10 Kč/žáka
příspěvek na materiál.

Minimální počet žáků je 15, jestliže
se programu zúčastní méně než 15 žáků, je nutno zbývající částku doplatit!

Pokud je program výjezdní k Vám do školy tak se
připočítává cena cestovného včetně stravného. Jelikož lektoři jezdí hromadnou
dopravou, tak se cena určuje dle aktuálního jízdného. 

Poznámka:

Ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů (cca 1/3) a
jsou dotovány z vlastních zdrojů nebo dotací. Pokud má škola či jiný objednatel
možnost zafinancovat plné náklady (např. z grantů), prosíme o zvážení této
možnosti – námi získané dotace tak budeme moci ušetřit pro jiné programy. 

Děkujeme
městu Chrudim a Pardubickému kraji za finanční podporu.

 

V uplynulém roce 2018 jsme uspořádali mnoho výukových programů,

například pro školy ZŠ u Stadionu Chrudim, ZŠ Školní náměstí Chrudim, 

 

ZŠ Tuněchody, ZŠ Dr.Jana Malíka Chrudim a další.

Děkujeme městu Chrudim a Pardubic

kému kraji za finanční podporu.

(V Městském parku se věnujeme hydrobiologii, obojživelníkům a plazům.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.email.cz/download/k/WxECpcFJv4yXwxnty6WSTy4vRcdgwr2gxPvR8mO8xKco18qLwHhBmaYV6B-yofSrjy0AN_k/DSC03907.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Příklady terénních výukových programů:

1.Poznávání přírody v přírodní
 
lokalitě Pardubického kraje
 
se zaměřením
 na ekosystém prostředí


Cílem vycházky je ukázka pestrého přírodního společenství, bližší kontakt s přírodou, v sezoně případné ochutnávky ovoce, apod.


  img_1462.jpg

Příklad terénního výukového programu u Chrudimi.


Počátek cesty obvykle začínáme v sadě u základny, ležící  u vlakové zastávky Topol, kde si povíme něco o historii rezervace vzniklé již v roce 1948. Zde si představíme staré odrůdy jabloní, např.panenské v době zrání s možností ochutnávky.Po té se vydáme dubohabřinou k místu neolitického hradiště zvané
,,Na Hradě" a pokračujeme lesem kolem ztrouchnivělého mrtvého dřeva, kde si vysvětlíme jeho význam. Dojdeme na louku, kde je možnost pohlazení či nakrmení oveček a koz z ohrady (v době pastvy) a představeme si tak  tradiční pastevectví a jeho významu pro krajinu.
Závěr programu je u tůňky pro obojživelníky,

kde sledujeme živočichy a konzultujeme jejich názory z vycházky. V případě slunného počasí vycházku zakončíme doplněním pracovních listů. Děti z vycházek odjíždějí s dojmy ze setkání s opravdovou přírodou a zároveň si uvědomí, že je třeba se o ni starat a vážit si toho, co nám poskytuje.

 img_1474.jpgcimg9952.jpg
 
2.Varianta: Pěšky z Chrudimě
Výchozím bodem našeho Ekologického výukového programu je park Střelnice, odkud se vydáme ulicí Pod kopcem přes VKP Hyksovo peklo do Kalousova, který je v sousedství sadu s krajovými odrůdami.
 

 2. Poznávání přírody v PP Ptačí ostrovy
Žáci se zde dozví o ekosystému lužního lesa, řeky, seznámí se zde  s naturovými druhy, největším hnízdištěm havrana polního ve východních Čechách , a také o vztahu člověka a prostředí na příkladu této přírodní památky v centru města Chrudimě.

3. Poznavání ekosystému tůní a zemědělské krajiny, u přírodního parku Doubrava 
S žáky zde sledujeme rozdíly mezi říčními, lučními a lesními tůňkami. Pozorujeme obojživelníky a další vodní živočichy. Žáci se dozví i o životě plazů na příkladu specielních zídek pro ještěrky na Veverkové louce, o polních ptácích a významu remízků a biopásů v zemědělské krajině. ( Přírodní park Doubrava, VKP Tůně u Pařížova, Tůně na veverkové louce)

4. Poznávání přírody - výukový program v okolí Vaší školy - terénní programy na míru

Výukové programy od r. 2012:

5.Říční krajina - představení říčního ekosystému, exkurze, závěrečné vyhodnocení, vhodné i pro SŠ

6.Ornitologie - představení ptactva a ornitologie, ptáci našeho města/obce, tahy, informace o budkách a krmítkách / dle období - probíhá ve třídách, klubovnách, družinách i venku

7. Zemědělská krajina na Skutečsku - představení pcháčovo - úpolínových luk a mokřadů, význam managementů ochrany přírody

Kontakt:       606 576 513 / 469 811 145             
facebook: Zelenydumchrudim nebo zelenydum

cimg8960.jpg

V rámci naší činnosti nabízíme spolupráci ohledně praktické péče o přírodně cenné lokality v Pardubickém kraji. Pro širokou veřejnost pořádáme komentované vycházky s odborníky v přírodních lokalitách Pardubického kraje. Staráme se o přírodní lokality v Pardubickém kraji. Vyberte si z nabídky některých osvětových či vzdělávacích akcí, které sami pořádáme nebo se jich účastníme, a navštivte nás. Přidejte se k nám jako dobrovolník a pomůžete nám rozvíjet osvětovou činnost v oblasti životního prostředí a také péčí o životní prostředí Pardubického kraje.

 

Zajímavé odkazy, Partneři, Spolupracujeme

 

- Zdravé město Chrudim - Místní Agenda 21

 
Mladí ochránci přírody - celostátní organizátor - Hledání jara, webový portál Estudánky aj.
 
Denní stacionáře při - Centrum sociální pomoci Chrudim
 
Regionální muzeum v Chrudimi - partner našich anket a akcí

-  Koalice nevládek Pardubicka - jsme členy a spolupracujeme na osvětě

-  Český zahrádkářský svaz Chrudim - město

- Ekocentrum Ledňáček

-  Kruh zdraví - výborná jídelna v centru Chrudimě na Poděbradově ulici

-  Ekocentrum Paleta Pardubice a - pobočka Chrudim

Koalice pro řeky - kampaně a partner anket

ZO ochránců přírody Nasavrky - partnerská organizace ochránců přírody v našem regionu

Klub Červenka  z České Třebové se zaměřuje především na ekovýchovu

Koalice k palmovému oleji, kde se dozvíte vše, co je kolem tohoto tématu

Občanské sdružení ALTUS

Centrum Zelená louka

Společnost pro trvale udržitelný život - Východočeská pobočka

Edukon

 - www.csop-podorlicko.org - Naučné stezky a zajímavé soutěže

Spongiliti Choceň a ZO 52/07 Vysoké Mýto - spolupráce na Dnech Země

Obec Neratov - Novinsko

                                                                            
sdružení Arnika Praha - kampaně týkající se alejí, ovzduší a čistoty řek

- Mgr.Dana Bočková

-  Nutriční poradce

Seznam záchranných stanic a útulků

Kontrola ekologického zemědělství              

Místní akční skupina Chrudimsko 

 

Podporují nás - děkujeme

http://www.chrudim.eu/ - město Chrudim

www.pardubickykraj.cz - Krajský úřad
 
Úřad práce a MPSV. Děkujeme za podporu při tvorbě pracovních míst pro Petra Černého,DiS. a T. Schwarze.
 
 

Na svých webech :
Výrobce bazénů
http://www.info-cechy.cz/

 

ZŠ Dr.Jana Malíka Chrudim a ŠD Dr. jana Malíka, ZŠ Školní náměstí Chrudim,  ZŠ Dr.Peška - ulice Husova

 MŠ - Valy Chrudim
 MŠ - Svatopluka Čecha
 MŠ Malíka -  Topol a Chrudim
MŠ Strojařů Chrudim a Medlešice
 Střední odborná škola zemědělská a VOŠ Chrudim
Hotelová škola Bohemia s.-r.o. - obor management C.R. a Pedagogické lyceum
Střední odborná škola zdravotnická a sociální Chrudim
Střední škola obchodu a služeb Chrudim

Dále jsme spolupracovali se Střední odbornou školou vinařskou ve Valticích

 

Pro všechny děti v nesnázích

http://www.unicef.cz/ - Český výbor UNICEF
 
http://www.linkabezpeci.cz - Linka bezpečí - pro děti, mládež, rodiče
 
http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=193 - linka pro děti na útěku z domova.
 

 

Na útěku tě může potkat cokoliv!

 

Jsi na útěku? Vyhodili tě z domova? Máš strach se vrátit? 
Zavolej nám na Linku vzkaz domů  – volej zdarma z pevné linky nebo
z mobilního telefonu každý den od 8 do 22 hodin.  

Linka vzkaz domů 
bezplatná linka z pevné sítě 800 111 113
z mobilu 724 727 777
 (tarif dle operátora)

 

http://www.fod.cz/ - fond ohrožených dětí, týrané děti

www.seznamsebezpecne.cz - internet a jeho nebezpečí pro malé i dospěléZelená s černým rámečkem, 80x15 px