Jdi na obsah Jdi na menu
 


Děti v nesnázích - útěk z domova, týrání, šikana ve škole, strach, problémy

Zdejší prostor osvětového ekocentra Zelený dům je určen pro všechny děti, mladé lidi i ostatní, kteří mají myšlenky na útěk z domova, myslí na sebevraždu, jsou týrání psychicky nebo fyzicky svými rodiči, spolužáky ve škole, někým jiným, mají jiné problémy.

Je zcela běžné, že škola, sousedi, členové rodiny a další lidé o problémech ví, ale neví, jak pomoci, nebo nechtějí zasahovat ať z důvodu nezájmu, strachu, lhostejnosti apod.

Je to na Tobě... .

Pokud se k Tobě dospělí z Tvého okolí staví zády, máš možnost najít pomoc, radu nebo řešení, třeba zde níže na uvedených odkazech.    

Vyber si z následujících druhů linek nebo odkazů, které Ti v Tvé situaci vyhovují a nebo jsou pro Tebe schůdné či dostupné. Není vše pouze a jen v Praze, ale třeba i nedaleko od místa, kde bydlíš ty, nebo kde to znáš.

Pro všechny děti v nesnázích

1. http://www.linkabezpeci.cz - Linka bezpečí - pro děti a mládež

Linka bezpečí 116 111
Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé ( do 26 let). Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Nemusí se sdělovat osobní údaje.
 
2.http://www.linkabezpeci.cz/webmagazine/kategorie.asp?idk=193 - linka pro děti na útěku z domova. Jsi na útěku? Vyhodili tě z domova? Máš strach se vrátit? Linka vzkaz domů  –  zdarma z pevné linky  každý den od 8 do 22 hodin.  
Linka vzkaz domů - bezplatná linka  z pevné sítě 800 111 113      z mobilu 724 727 777 ( zpoplatněná - tarif dle operátora)
 
3. Dětské krizové centrum - intenetové a  skype: http://www.dkc.cz/linka_duvery.php#internetova a SKYPE jméno je ld_dkc - Linka důvěry Dětského krizového centra nebo emailem: problem@ditekrize.cz

Seznam linek důvěry dle regionů:/linky-duvery-cr

Další kontakty a linky důvěry dle regionů ( pozor poslední aktualizace je z r.2004 ) http://www.dkc.cz/kontakty.php

Pozor na útěku Tě může potkat cokoliv!

Projekt Šance je první preventivní a humanitární program pro komerčně sexuálně zneužívané děti a mládež, oběti obchodování s lidmi, kteří žijí v ČR v zapomenutí…
 
HORKÁ LINKA – Pomoc v nouzi
od pondělí do pátku
10:00 – 18:00 hod.
+ 420 602 229 395
 
www.seznamsebezpecne.cz - internet a jeho nebezpečí pro malé i dospělé
 
 
Pokud Tě  ve škole ani doma nechtějí vyslyšet, bojíš se lidí, bojíš se rodičů a učitelů, myslíš na útěk - někde pryč a daleko.  Nemáš nikoho, komu se svěřit ? Tajíš, že tyto problémy máš a děláš přede všemi jako by nic, aby to nikdo nepoznal, ale před spaním tiše brečíš ? Nemůžeš se soustředit na učení a na věci, které Tě baví ? Trápíš se, ale možná se bojíš toho, že Ti stejně nikdo nepomůže, že Tvůj problém není tak velký, máš o tom pochybnosti. Bojíš se, že někdo, kdo Ti ubližuje, zjistí, že jsi si zavolal/a o pomoc. ( Je tu stále možnost zavolat zdarma z telefonní budky ) .

Všem, kteří se bojí se komukoliv svěřit a mluvit o svém problému. Nebojte se a zavolejte na Linku, kde Vám pomohou nebo poradí. Je to linka právě pro Vás. Jsi svědek, že vaši spolužáci na linky volají jen z legrace ? Ti ovšem netrpí a neví, co je to být na dně, jako jsi teď třeba ty. Volat na tyto linky není vůbec žádná slabost. (Slabostí je spíše, nenajít si pomoc, když ji potřebuji, nebo hledám... . )

Dnes je díky internetu snažší najít pomoc, než v 90.letech, kdy nebyla samozřejmostí pevná linka doma, nebo mobily. Tehdejší telefonní seznamy byly velmi tlusté a rozsáhlé a ne každý byl schopen najít informace, které hledal.  

Pro ty, kteří ví o týrání, zneužívání, šikaně, domácím násilí a dalších problémech někoho a kteří by mohli pomoci někomu takovému, běžte do toho. Můžete být teta, rodinná známá, kolega, spolužák, učitel ... .  Každé dítě, žáček, synovec, student si nese své dětství stále v sobě. Byť může časem odpustit, což je v mnoha případech velmi těžké, nezapomene na to, co se událo. Je jedno zda je v nejůtlejším věku, zda je to předškolák, školák,mladý pubescent. I v dospělosti ovlivňují tyto zážitky z jeho raného života jeho vztahy, chování a jednání, a to velmi výrazně. To, že chcete pomoci, se nevměšujete. Byť to může ovlivnit Váš vztah k osobám, kterých se to týká ( těch kteří např. nezvládají výchovu svých dětí, svých svěřenců apod.) , někdy i záporně, ale ten, kterého se pomoc týká nemusí mít vůbec nikoho a je sám. Třeba se bojí o pomoc požádat, může si myslet, že na tom tak špatně není a že jsou na tom ostatní hůř, když vidí, že někde  jinde mají jeho vrstevníci kulaté bříško z podvýživy, kde nemají co pít atp. Proto se může bát někoho oslovit, požádat o pomoc, protože může mít strach, že se mu někdo vysměje a tak drží vše v sobě ... . Může tak utíkat z reality např. do knih a být velkým čtenářem, může hrát PC hry, může hrát na hudební nástroj, může být závislý na alkoholu a jiných látkách. Ne vždy okolí pozná pravý důvod, protože zrovna četba je přece velmi chválihodná. Pokud je však četba knih braná dítětem jako útěk - únik, tak to mu opravdu nepomůže. To už pak není daleko třeba k depresi, k suicidiálním pokusům, drogám a jiným.

Další weby:

http://www.fod.cz/ - fond  ohrožených dětí, týrané

děti

Fyzické týrání: fyzicke_tyrani

Úmluvy:

Co je to úmluva o právech dítěte: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070723
O Lidských právech - srozumitelně: http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004033106

Ostatní: http://www.capld.cz/show.php?sk=10 - o linkách důvěry

(4. Adresář Azylů a pomoci dětem z celé České republiky, adresář dětských domovů,  poraden a organizací, kde je možné hledat pomoc dle regionu: http://www.nasedite.cz/webmagazine/addressbook.asp?detail_search=1&idk=327

http://www.nasedite.cz/cs/historie_nadace/nadacni_aktivity/nadacni_aktivity_v_roce_2006/1087-adresar_pomoc_detem_a_rodinam?emph=adres%C3%A1%C5%99

- je momentálně nedotupný. Budeme hledat podobný a vložíme jej.

Zde u webu Naše dítě, je to zvláštní název, ale je dobrý, sis mohl rozkliknout problém a zvolit kraj. Pokud svůj kraj nevěděl, nebo se nic nezobrazilo, nevadí. Můžeš nechat nahoře slovo ,,vyberte kraj" , zadej nějakej problém, třeba týrání a dej vyhledat. Najde Ti to všechny organizace z celé ČR, z které si můžeš nějakou vybrat. Nebo můžeš zadat jen kraj a tam se objeví vše,  co je v Tvém kraji za možnou pomoc institucí, která se Ti třeba zamlouvá, nebo je Ti blízká. Pokud se Ti žádná nelíbí, nebo nemáš k žádné důvěru, zavolej na výše uvedená čísla Linky Bezepčí, nebo Linky vzkaz domů.  Říkáš si třeba, že Praha je daleko, nikdy jsi tam nebyl/a? Neboj, je to linka pro všechny děti z Čech, Moravy i Slezska, ať jsi třeba z daleké zapadlé vesničky, samoty, malého nebo většího města. Bohužel adresa není funkční, jakmile podobnou dohledáme, vložíme ji.

...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětská podvýživa
Zvláštním případem je tzv. dětská podvýživa, protože děti jsou zdravotně ohroženy
mnohem více než dospělí. Radikálním zlepšením situace v Číně a Vietnamu klesl počet podvyživených dětí v rozvojových zemích na 27 % ve srovnání s 33 % v roce 1990. Poměrně malý pokrok v jiných regionech, především v jižní Asii a subsaharské Africe, nedává naději, že tohoto cíle bude dosaženo celosvětově. Pokud současný trend bude pokračovat i nadále, cíle nedosáhne 30 miliónů podvyživených dětí. Vlivem nedostatku jídla se mnoho dětí hůře soustředí ve škole, opožďuje se ve vývoji a nebo nikdy plného potenciálu svého psy-
chického a fyzického vývoje nedosáhne. Podvyživené děti snáze podléhají i lehčím infekcím
či horečnatým a průjmovým onemocněním apod. Tři čtvrtiny dětí, které umírají na podvýživu, jsou diagnostikovány jako pouze středně či mírně podvyživené, což dokazuje nebezpečnost problému. Kolem 60 procent dětské úmrtnosti v rozvojových zemích souvisí právě
s podvýživou.

Dětská práce
Velkou překážkou základního vzdělání je dětská práce. Nejde o romantickou představu chlapce pracujícího s otcem na poli či v dílně a dívky točící se kolem matky v kuchyni. Dětská práce znamená negramotnost, žádné hry, pracovní úrazy, zničené zdraví a narušené společenské vazby.
Mezinárodní organizace práce (ILO) definuje ve svých konvencích dětskou práci jako ekonomickou aktivitu dětí, která negativně ovlivňuje jejich zdraví a duševní rozvoj nebo znemožňuje systematické vzdělávání. Jedná se o jakoukoliv
práci dětí mladších 12 let, nebezpečnou práci 12 – 14 letých a o tzv. nejhorší formy dětské práce bez ohledu na věk dítěte. Tento fenomén postihoval v roce 2004 odhadem 218 milionů mladistvých, což odpovídalo asi 14 % všech dětí, 69 % z nich působí v zemědělství.
Ne ve všech státech je dětská práce zakázána, ale stále se vyskytuje i tam, kde mimo zákon postavena je. Zatímco její úplné potlačení je dlouhodobým cílem, nejhorší formy dětské práce by měly být odstraněny ihned. Zhruba tři čtvrtiny dětí jsou totiž zaměstnány v nebezpečných podmínkách, jakými jsou práce v dolech, práce se škodlivými
chemikáliemi a nebezpečnou technikou, zemědělství, armáda (300.000 dětí), otroctví pro dluhy a jiné formy otroctví
(5,7 milionu dětí) a sexuálního služby (1,8 milionu dětí). Ročně zahyne 22.000 dětí při pracovních úrazech.
Dětskou práci je obtížné vymýtit, protože mnozí zaměstnavatelé stále raději zaměstnávají lehce ovladatelné děti než dospělé. Děti stojí mimo systém bezpečnosti práce, odborů, jakéhokoli pojištění i mimo placení daní. Studie ILO
ukázala, že ekonomický přínos zrušení zaměstnávání dětí by byl bezmála sedminásobkem jeho nákladů.

 

Hlavní problémy dětí v rozvojových státech jsou převzaty z ,,Příliš vzdálených cílů" http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=29-prilis-vzdalene-cile

 

 

banner gif   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------