Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zde naleznete témata pro své diplomové,

absolventské a maturitní práce.


Ekocentrum Zelený dům
doporučuje tyto zajímavé weby, viz níže,

kde se dočtete aktuální a zajímavé informace ze světa životního prostředí a Nestátní Neziskové Organizace s tématikou životního prostředí- viz pod aktualitami :

Témata pro diplomové a absolventské práce, které nabízíme :


Další témata z jiných oborů rádi zprostředkujeme přes naše partnery.


1.Význam ekocentra a možnosti  jeho rozvoje pro danou lokalitu (dle výběru studenta)
2.Centrum ekologické výchovy v PP Ptačí ostrovy v Chrudimi
3.Saprofité (rozkladači) na mrtvém dřevě v PR Habrov
4.Dekompozitoři a saprofité na dřevě v PR Habrov
5.Význam pastevectví na příkladu PR HABROV (možno i jiné lokality)
6.Antropogenní vlivy na PR Habrov
7.Studie na vedení turistické značky  Chrudim-Zaječice v PR Habrov a jezdectví
8.Vliv konvenčního zemědělství na rozmanitost v přírodní rezervaci Habrov
9.Možnosti oživení louky v severní části PR Habrov ( u Tuněchod ) a studie na kosení stezky pod dubohabřinou
10.Možnosti oživení tůně v PR Habrov
11.VKP Hyxovo peklo u Chrudimi a jeho význam
12.Problematika soužití  havraní kolonie s obyvatelstvem ve městě Chrudim
13.Význam fragmentu lužního lesa v PP Ptačí ostrovy v Chrudimi
14.Začlenění lokality VKP tůně u Pařížova na Třemošnicku do koloběhu přírody (propojení s přírodním parkem Doubrava, Veverkovou loukou)
15.Význam lokality  ,,Veverkova louka u Pařížova“,  (tůň, dubohabřina, louka) pro zachování biodiverzity
16.Začlenění lokality Veverkova louka u Pařížova do koloběhu přírody (propojení s přírodním parkem Doubrava,VKP Tůně u Pařížova)
17.Sledování, průzkum  tůní na lokalitě Veverkova louka u Pařížova (porovnání, biodiverzita, vlivy antropogenní )
18.Projekt :  Městský útulek pro psy v Chrudimi a jeho význam
19.Zookoutek  a jeho význam pro město Chrudim
20.Průzkum lokality PR Choltická obora (Choltice) – obojživelníci, plazi, souhrn známých zoologických i botanických informací
21.Průzkum lokality PR Hemže–Mýtkov (Choceňsko) – obojživelníci, plazi nebo houby, souhrn dostupných zoologických příp. mykologických  informací
22.Průzkum lokality PR Anenské údolí (Skutečsko) – obojživelníci, plazi, souhrn známých zoologických i botanických  informací
23.Průzkum lokality Labské rameno Votoka (Řečany n. Labem) – hydrobiologický průzkum, posouzení stavu lokality, průzkum obojživelníků
24.Průzkum lokality Mělické labiště  (Mělice, Opočinek) – hydrobiologický průzkum, posouzení stavu lokality, průzkum obojživelníků
25.Průzkum a sledování lokalit výskytu mloka skvrnitého – PP Střítežská rokle a PP Pivnice (okolí Zderazi – okres CR) – rešerše k biologii a ekologii mloka
26.Sledování populace havrana  v PP Ptačí ostrovy (Chrudim) – problémy, diskuse, další vývoj, problematika zvláště chráněného území ve městě, management
 

Ekocentrum Zelený dům doporučuje:

Informace z vědy a techniky pro Vaše referáty, zajímavosti aj.

http://scienceworld.cz/ - neživá příroda, biologie, člověk, technologie

http://www.osel.cz/

Aktuality byly z důvodu nedostatku místa zrušeny
Zde se dozvíte linky na nejvýznamnější weby o ŽP:
Zpravodajství ze ŽP

http://zpravodajstvi.ecn.cz/
http://www.enviport.cz/ - otevřený portál o ŽP
http://hluk.eps.cz/
http://www.priroda.cz/
http://www.ekolist.cz/
http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.enviweb.cz/ o ekologii průmyslu a další odborných tématech ŽP
http://aktualne.centrum.cz/priroda/ - zprávy z přírody na aktuálně.cz
http://www.zelenykruh.cz/cz/
http://digiweb.ihned.cz/veda-a-vyzkum/

Datum: 01. říjen 2008, kategorie: Významné dny

Světový den vegetariánů byl ustaven Severoamerickou vegetariánskou společností v roce 1977, jako každoroční oslava radosti, soucitu a vegetariánství, které napomáhá zlepšit život a životní prostředí. Tento den podpořila Mezinárodní vegetariánská unie v roce 1978.

Vegetariánské společnosti na celém světě propagují výhody vegetariánství, pořádají festivaly, besedy a jiné oslavy a to nejvíce v měsíci říjnu.

V České republice sdružuje lidi propagující tento styl života nezisková organizace Česká vegetariánská společnost.  

Světový den výživy

Datum: 16. říjen 1945, kategorie: Významné dny

Dne 16. října 1945 byla založena FAO (Organizace OSN pro výživu a zemědělství). Světový den výživy se slaví od roku 1981 na základě rozhodnutí konference OSN pro výživu a zemědělství z roku 1979. Tento den je tak vnímán proto, že naše civilizace je založena na zemědělství.

FAO usiluje o soustavný a trvalý rozvoj zemědělství, které považuje za základ vytvoření dobře prosperujícího světa.

 

 

Více informací: Food and Agriculture Organization, Český výbor pro spolupráci s FAO

 

 


Petice Stop kouření se už nyní stala jednou z největších v dějinách České republiky a politici o ni už dobře vědí. Přesto nesmíme zaspat a před rozhodujícím projednáváním protikuřáckého zákona v parlamentu (snad na dubnové schůzi) se pokusit shromáždit další tisíce podpisů. Ty budou těsně před projednáváním znovu předány předsedovi parlamentu.
V nejbližších týdnech půjde o všechno – zda se Česko připojí ke dnes už většině vyspělé Evropy anebo zůstane ostrůvkem tabákové lobby!
 

Zelená s černým rámečkem, 80x15 px

             

Foto salas-1225922555.jpg - salaš ZO ČSOP 44/16